Login    
  
image
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dnia 12 kwietnia 2005 roku Oddział Neonatologiczny przyjął imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez lata Fundacja ofiarowywała nowoczesny sprzęt medyczny do ratowania życia noworodkom. Pierwszy dar oddział otrzymał  w 1995 roku, był to inkubator. Przez lata Fundacja podarowała ostrowskim noworodkom niezbędny sprzęt medyczny: aparaty do prowadzenia wspomagania oddechu metodą nieinwazyjną, ruchome stanowisko do prowadzenia wspomagania oddechu wraz z inkubatorem, pulsoksymetry, nowoczesne inkubatory, respirator oscylacyjny, nowoczesny respirator z automatyczną regulacją stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej, aparat do przesiewowego badania słuchu wraz z komputerem oraz podręczniki. Między innymi dzięki nowoczesnemu sprzętowi medycznemu, ofiarowanemu przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, możliwy był intensywny rozwój oddziału, który z ośrodka I stopnia referencji neonatologicznej awansował 1 stycznia 2008 roku na II stopień referencji neonatologicznej, a od 1 stycznia 2012 roku pełni funkcję ośrodka najwyższego, III stopnia referencji neonatologicznej.