Login    
  
  
image
Informacja dla rodziców przed planowym przyjęciem dziecka na oddział

Do planowanej diagnostyki kardiologicznej rodzic/opiekun z dzieckiem zgłasza się na Oddział Pediatryczny w terminie ustalonym przez lekarza Por. Kardiologicznej Dziecięcej ze skierowaniem od ww lekarza.

Do planowej diagnostyki nefrologicznej rodzic/opiekun dziecka zgłasza się ze skierowaniem od lekarza nerfologa, urologa lub lekarza rodzinnego; lekarz oddziałowy ustala termin wykonania CUM lub urografii w Pracowni RTG, wpisuje termin hospitalizacji na skierowaniu oraz wyjaśnia zasady przygotowania dziecka do diagnostyki.
W terminie badania rodzic/opiekun zgłasza się do Pokoju Konsultacyjnego z
-dzieckiem bez cech infekcji
-skierowaniem do szpitala
-wynikami dotychczasowych badań.