Login    
  
  
image
Charakterystyka oddziału

Oddział Pediatryczny Szpitala w Ostrowie Wlkp. udziela całodobowych świadczeń diagnostyczno -  leczniczych wszystkim dzieciom od urodzenia do ukończenia 18-go roku życia zamieszkałym w Ostrowie Wlkp. i powiecie ostrowskim. Pacjenci mogą przebywać w oddziale z  rodzicem lub opiekunem. Istnieje potencjalna możliwość odpłatnego korzystania przez rodziców z łóżka hotelowego.
W październiku 2010r. dzięki wsparciu fundacji Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski został zmodernizowany i nowocześnie wyposażony Gabinet Zabiegowy.
W najbliższym czasie przewidziana jast przebudowa Oddziału z uwzględnieniem programu dostosowawczego zgodnie z dyrektywami ustawowymi.
Oddział Pediatryczny utrzymuje ścisłą współpracę z: klinikami chorób dziecięcych w Poznaniu i Wrocławiu, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Centrum Matki Polki w Łodzi. Współpracujemy także z oddziałami tutejszego szpitala: Oddziałem Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Laryngologicznym, Rahabilitacji dla Dzieci.