Login    
  
  
image
Historia Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

 

 

 

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Miejskiego im. Tytusa Chałubińskiego w Ostrowie Wielkopolskim został wyodrębniony z Oddziału Chirurgii Ogólnej w 1968 roku. Stanowisko ordynatora z dniem 01.10.1968 roku objął specjalista w  ortopedii i chirurgii urazowej lek. Lech Wiśniowski. Oddział liczył 30 łóżek. Zatrudnionych było dwóch  lekarzy asystentów: lek. Stanisław Wierzba i  lek. Lech Jankowski, obsadę pielęgniarską stanowiło sześć pielęgniarek i jeden pielęgniarz. Rocznie w oddziale hospitalizowano około 300 pacjentów i wykonywano około 120 zabiegów operacyjnych. Oddział nie posiadał własnej sali operacyjnej. Dominowały zabiegi z zakresu chirurgii urazowej wykonywane techniką osteosyntezy wg. AO.   
W czerwcu 1985 roku zmarł dotychczasowy ordynator oddziału dr Lech Wiśniowski. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki ordynatora pełnił lek. Stanisław Wierzba. Z dniem 01.01.1986 stanowisko ordynatora oddziału, w drodze konkursu objął lek. Stanisław Tambor. Asystentami pracującymi na oddziale byli: lek. P. Kamieński (do 1988r), lek. P. Menartowicz (do 1989 r.), lek. St. Wierzba( do 1996 r.).W 1988 roku zostali przyjęci do pracy lek. P. Frąszczak i lek. J. Wcisłek, a w 1993 r. lek. M. Kaźmierczak i w 1994 r. lek. M. Falis. Wszyscy wyżej wymienieni lekarze uzyskali pod kierunkiem lek. St. Tambora kolejne stopnie specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii.
 W pracy oddziału odnotowywano stały postęp w zakresie metod oraz ilości wykonywanych zabiegów operacyjnych. Od 1987 roku rozpoczęto stosowanie stabilizatorów zewnętrznych typu: ZESPOL, BHH. Dużym postępem w zaopatrywaniu złamań przezkrętarzowych kości udowej było wprowadzenie gwoździ Endera oraz śrubopłytki DHS. Od 1995 roku rozpoczęliśmy wykonywanie zespoleń śródszpikowych ryglowanych w przypadkach złamań trzonów kości długich. Olbrzymim postępem w leczeniu ciężkich złamań było zastosowanie metody Ilizarowa. W 1999  do praktyki oddziału została wprowadzona artroskopia najpierw stawu kolanowego, a od 2001 roku stawu barkowego.
W październiku 2002 roku, w drodze konkursu, stanowisko ordynatora oddziału objął lek. J. Wcisłek, zastępcą jego został lek. P. Frąszczak. Ponadto w skład zespołu weszli lek. St. Tambor(przeszedł na emeryturę z końcem 2012 roku), lek. M. Kaźmierczak, lek. M. Falis, lek. T. Rymer, lek. A. Mikołajczyk. Funkcję pielęgniarki oddziałowej do końca 2003 roku pełniła poprzednia oddziałowa st. piel. Z. Maroszek, która następnie przeszła na emeryturę. Zastąpiła ją na tym stanowisku od 2004 roku  pielęgniarka oddziałowa mgr Wiesława Ampuła. Rehabilitację chorych  w oddziale od 1975 roku prowadził mgr reh. J. Ziółkowski, a  od 2006 mgr K. Rogalka. W tym okresie rozpoczęliśmy wykonywanie zabiegów endoprotezoplastyki stawów głównie biodrowych, a następnie kolanowych. W roku 2007 zaimplantowana została pierwsza endoproteza stawu barkowego. Znacząco wzrosła liczba wykonywanych rekonstrukcyjnych zabiegów artroskopowych: więzadeł krzyżowych oraz  ścięgien stożka rotatorów. Na szeroką skalę wprowadzono do praktyki oddziału nowoczesne zespolenia złamań przy użyciu gwoździ śródszpikowych rekonstrukcyjnych i płyt LCP. Wszyscy lekarze pracujący w oddziale ukończyli zaawansowane kursy w zakresie osteosyntezy organizowane przez fundację AO oraz Aesculap Akademię. Rocznie wykonywanych było ok. 900 zabiegów operacyjnych z zakresu ortopedii oraz chirurgii urazowej. Oddział był organizatorem kilku spotkań naukowych. W 2002 roku zorganizowaliśmy zebranie naukowe na temat „ Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie skolioz u dzieci". Jednym z wykładowców był lek. P. Menartowicz,  ówczesny ordynator Oddziału Leczenia Skolioz w Centrum Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym w Trzebnicy, który pracę swoją rozpoczynał w Oddziale Ortopedyczno - Urazowym w Ostrowie Wlkp.
W 2005 organizowaliśmy w Antoninie spotkanie lekarzy ortopedów poświecone nowoczesnym trendom w osteosyntezie śródszpikowej. Honorowym gościem spotkania, na zaproszenie dr J. Wcisłka był prof. H. W. Stedtfeld twórca rekonstrukcyjnych gwoździ śródszpikowych z wykorzystaniem systemu teleskopowego śrub. W 2007 zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone endoprotezoplastyce stawów, a wykłady poprowadziło wielu znanych specjalistów w tej dziedzinie. W 2008 roku lekarze oddziału byli wykładowcami podczas I kurs osteosyntezy śródszpikowej systemem Targon w Rzeszowie. Nasze doświadczenia w zakresie  zespoleń śródszpikowych złamań bliższego końca kości ramiennej przedstawiliśmy na XIV Międzynarodowym Kursie Osteosyntezy Śródszpikowej w Pradze „Targon Ph -clinical results from Poland”( lek. M. Falis i lek. J. Wcisłek)  
W 2010 roku z pracy odszedł specjalista ortopedii i traumatologii lek. T. Rymer i stworzył oddział ortopedyczny w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie. Z dniem 01.01.2011 z oddziału odeszli również: dotychczasowy  ordynator. lek. J. Wcisłek i  jego zastępca  lek. Piotr Frąszczak. W tym czasie obowiązki ordynatora pełnił lek. M. Kaźmierczak.
W listopadzie 2012 roku, w  drodze konkursu został wyłoniony nowy ordynator – dr n. med. M. Falis, a stanowisko zastępcy objął lek. A. Mikołajczyk. Ponadto w oddziale pracuje dwóch specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu : lek. M. Kaźmierczak i i lek. St. Tambor. Pozostali czterej lekarze są w trakcie specjalizacji: lek. M. Bęcki, lek. G. Kaźmierczak, lek. K. Pyszel, lek. T. Szymczak. Obsadę pielęgniarską stanowi 14 pielęgniarek, jeden pielęgniarz i jedna opiekunka medyczna. Pielęgniarką oddziałową jest  mgr Wiesława Ampuła. Rehabilitację chorych prowadzi mgr reh. Katarzyna Rogalka.
Rocznie wykonujemy ok. 1300 operacji w tym 230 zabiegów pierwotnej  endoprotezoplastyki  i około 20 zabiegów rewizyjnych, także endoprotezy resekcyjne nowotworowe. Stale śledzimy dynamiczny rozwój endoprotezoplastyki wprowadzając nowe typy endoprotez. Implantujemy  endoprotezy krótkotrzpieniowe stawów biodrowych, endoprotezy połowicze (jednoprzedziałowe)  i bezcementowe stawu kolanowego. W  2011 roku założono pierwszą w naszym oddziale endoprotezę stawu łokciowego u chorego z ciężkim nieoperacyjnym złamaniem nasady dalszej kości ramiennej, a w  2012 roku  pierwszą w południowej Wielkopolsce odwróconą endoprotezę barku.
Poprzez stałą współpracę z Kliniką Ortopedii i Traumatologii w Poznaniu oraz innymi placówkami klinicznymi w kraju i zagranicą  oraz dzięki aktywnemu uczestnictwu w międzynarodowych organizacjach takich jak AO i Kuntscher Society mamy dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu chirurgii urazowe i  staramy się wprowadzać ją do  praktyki oddziału. Od 2012 roku stosujemy w wybranych przypadkach śrubopłytkę Targon FN pozwalającą na stabilne zespolenie złamań szyjki kości udowej. Używamy najnowocześniejszych gwoździ śródszpikowych rekonstrukcyjnych, dzięki którym możemy leczyć operacyjnie  złamania nasad dalszych kości. W maju 2013 roku po raz pierwszy  zastosowaliśmy gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań kości piętowej. Jest to najnowocześniejszy implant pozwalający w sposób małoinwazyjny leczyć tak skomplikowane złamania. Nasze wyniki leczenia złamań kości piętowej za pomocą Calcanail są oceniane przez międzynarodową grupę ekspertów i brane pod uwagę w ostatecznej ocenie tego najnowocześniejszego implantu.  
  Bardzo uważnie śledzimy również rozwój technik artroskopowych i stale poszerzamy zakres umiejętności w tej dziedzinie. Rocznie wykonujemy ok. 200 artroskopii w tym około 50 artroskopii barków i innych stawów. Coraz więcej  wykonujemy artroskopii stawu skokowego, a w 2013 roku po raz pierwszy wykonano na oddziale artroskopię stawu łokciowego i nadgarstkowego. Przygotowujemy się do wykonywania artroskopii stawu biodrowego.
W ciągu roku odbywamy wiele szkoleń w ośrodkach krajowych i zagranicznych, aktywnie uczestniczymy w zjazdach poszczególnych interesujących nas towarzystw (PFAS, AAOS, SICCOT, SECEC, ESSSE), prowadzimy prace naukowe. Podsumowaniem  tych prac były dwie prace doktorskie. Pierwsza obroniona 18.04.2011 roku przez lek. M. Falisa na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem  „Ocena funkcji barku po leczeniu operacyjnym złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu gwoździa śródszpikowego Targon Ph”- promotor prof. dr hab. L. Romanowski. Druga obroniona 18.01.2012 w Klinice Reumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie przez lek. Piotra Frąszczaka. „Skuteczność artroskopowej synowektomii w leczeniu wysiękowego reumatoidalnego zapalenia stawu kolanowego”- promotor prof. dr hab. med. Paweł Małdyk.
 Naszymi doświadczeniami staramy się dzielić z innymi lekarzami. W czerwcu 2012 roku przy udziale Starostwa Powiatowego i WIL zorganizowaliśmy Pierwsze Spotkanie Lekarza Ortopedy z Lekarzami Rodzinnymi. W towarzyskiej atmosferze i w pięknej scenerii Pałacu Myśliwskiego w Antoninie omówiliśmy najważniejsze tematy z zakresu codziennej praktyki lekarza rodzinnego i lekarza ortopedy. Specjalny wykład dotyczący zespołu bólowego barku wygłosił prof. dr hab. Leszek Romanowski. Drugie spotkanie z lekarzami rodzinnymi już z całej  południowej Wielkopolski odbyło się w czerwcu 2013 roku w Pałacu Bagatela. Wśród zaproszonych gości byli m.in. dr n. med. Piotr Czarnecki chirurg ręki z Kliniki Chirurgii Ręki AM w Poznaniu i lek. Wiesław Skowroński kierownik Oddziału Neurochirurgii w Kaliszu. Szerokie zainteresowanie proponowaną tematyką i koleżeńska atmosfera skłania nas do organizowania kolejnych tego typu spotkań.
Aktywnie uczestniczyliśmy w obchodach 100- lecia Ortopedii Polskiej prowadząc warsztaty z osteosyntezy śródszpikowej i  wygłaszając referat pt. „Złamania końca bliższego kości ramiennej. Operować czy nie operować?”(dr n. med. M. Falis)
Bardzo ważnym wydarzeniem  było zorganizowanie przez nasz oddział 05 października 2013 roku wyjazdowego zebrania naukowego  Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego ( PTOiTr). Należy podkreślić, iż było ono organizowane po raz drugi w historii oddziału po 40 latach przerwy. Tematem wiodącym było leczenie  schorzeń i urazów stopy. Wśród zaproszonych gości byli dr Mario Goldzak  z Clinique de l’Union Saint Jean-Tuluza, prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak oraz prof. dr hab. med. Marek Napiontek. Ponadto referaty naukowe wygłosili lekarze z naszego oddziału. Spotkanie to uświetniło 45 rocznicę powstania naszego oddziału. Ponadto dwukrotnie w ostatnim czasie, podczas międzynarodowych zjazdów Kuntscher Society prezentowaliśmy nasze prace dotyczące oceny wyników leczenia przemieszczonych złamań bliższego końca kości ramiennej „Displaced proximal humerus fractures; comparison non-operativ vs. operative treatment using intramedullary nailing Targon Ph”(Tessaloniki 2011 dr n. med. M. Falis, Wiedeń 2013 dr n. med. M. Falis).Stale współpracujemy z kolegami z ośrodków zachodnich w ramach tego towarzystwa.
Bardzo cieszymy się z faktu, iż po wielu latach starań w tym roku zakupiony został na nasz oddział nowoczesny artroskop i wiele innych sprzętów. Ponadto oddział został poddany gruntownej przebudowie i modernizacji. Zorganizowano salę intensywnego nadzoru pooperacyjnego, zmniejszono sale chorych, a w niektórych zamontowano urządzenia klimatyzacyjne. Unowocześniono świetlice dla chorych. Wszystkie prace remontowe są prowadzone wg projektu architekt wnętrz i mają na celu stworzenie nie tylko funkcjonalnego oddziału, ale również wytworzenie klimatu, który pozwoli naszym chorym na szybszą rekonwalescencje.
 W przyszłość patrzymy z optymizmem. Tworzymy zespół, który ma szerokie zainteresowania i  możliwości. Nadal pragniemy uaktualniać naszą wiedzę i podnosić nasze kwalifikacje dla dobra leczonych przez nas chorych.