Login    
  
image
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

 

Sekretariat Oddziału: tel: 62 5951436
 

Kierownik Oddziału : lek. Justyna Lisowska – specjalista neurolog
telefon: 62 5951433

Pielęgniarka Oddziałowa: Wioletta Zawadzka – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego
telefon: 62 5951434

Asystenci:
lek. Sylwia Dutkiewicz - Bogudzińska – z-ca kierownika – specjalista neurolog
lek. Justyna Szczepaniak – specjalista neurolog
lek. Agnieszka Karnicka – specjalista neurolog
lek. Robert Sukienniczak – rezydent

lek. Dawid Przybylski – rezydent

lek. Jakub Mikołajczyk - rezydent

dyżurka lekarska - telefon: 62 5951432

Lekarze dodatkowo dyżurujący:
lek. Agnieszka Adamczak -Ratajczak

lek.Beata Śliwińska

 

Sekretariat:
Analityk medyczny – Ilona Rajek
Sekretarka medyczna – Dominika Cieślak
 
Pielęgniarki:
18 pielęgniarek , w tym 2 ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego, 2 ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego, 2 ze specjalizacją pielęgniarstwa internistycznego, 3 po kursie pielęgniarstwa anestezjlogicznego, 1 pielęgniarka po kursie opieki długoterminowej

3 opiekunki medyczne, 1 sanitariuszka.

Rehabilitanci:
Angelika Brychcy
Piotr Latajka

Logopeda:
mgr Małgorzata Gaicka

Psycholog:

mgr.Dagmara Serek

Lokalizacja: Parter, budynek główny Szpitala.

Charakterystyka Oddziału
W obrębie Oddziału Neurologii od początku 2012r., funkcjonuje Pododdział Udarowy.
który dysponuje 16 łóżkami,  z czego wyodrębniona jest 12-osobowa sala udarowa, wyposażona w nowoczesną aparaturę , pozwalającą na sprawowanie intensywnego nadzoru nad chorymi z udarem mózgu.
W Pododdziale Udarowym leczone są schorzenia OUN o podłożu naczyniowym, czyli udary mózgu – niedokrwienny, krwotoczny, krwawienie podpajęczynówkowe.
U pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu, po starannej weryfikacji, wykonuje się trombolizę dożylną.

W oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie pacjentów z:

  • chorobami naczyniowymi, udary mózgowe niedokrwienne, krwotoczne, naczyniaki, tętniaki

  • procesami nowotworowymi układu nerwowego

  • chorobami układu pozapiramidowego (m. in. choroba Parkinsona)

  • zespołami otępiennymi (choroba Alzheimera)

  • stwardnieniem rozsianym, padaczką, bólami głowy

  • chorobami nerwowo-mięśniowymi

  • zespołami bólowymi korzeniowymi


Oddział dysponuje możliwością wykonania badań diagnostycznych: tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI), USG naczyń dogłowowych, USG przezczaszkowe, USG serca, elektromiografia (emg), elektroencefalogram (eeg), badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym pełni całodobową opiekę nad chorymi. Przyjęcia odbywają się w ramach tzw.”ostrego dyżuru” dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie z objawami udaru mózgu, wstępnie kwalifikującymi się do leczenia trombolitycznego – dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego i dla okolicznych powiatów.

Informacje dla pacjentów:
Pacjenci z objawami przewlekłymi, posiadający tzw. “skierowania planowe”, mogą zgłaszać się ze skierowaniem na Izbę Przyjęć Szpitala, od poniedziałku do piątku, w godzinach dopołudniowych.
Pacjent ze skierowaniem każdorazowo badany jest przez lekarza Oddziału. Po zbadaniu zapada decyzja, czy pacjent wymaga hospitalizacji, a jeśli tak, to w jakim trybie ma być hospitalizowany (przyjęcie tzw. “planowe” lub pilne).

 

  
image
Galeria