Login    
  
  
image
Udzielanie informacji

Każda położnica ma prawo uzyskać pełne informacje o swoim stanie zdrowia i swojego dziecka.
Tylko za Pani zgodą, wskazana osoba będzie informowana o Pani stanie i stanie Pani dziecka. Informacje udzielane są na izbie przyjęć położniczej:

  • przez Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego o godz. 10.30
  • przez Ordynatora Oddziału Neonatologicznego o godz. 11.00

W związku z powyższym nie udzielamy telefonicznych informacji.