Login    
  
  
image
Struktura Oddziału

Integralną częścią jest wysokospecjalistyczny Pododdział Leczenia Oparzeń dla Dzieci i Młodzieży, w skład oddziału wchodzą odcinki:
-chirurgii urazowo-ortopedycznej
-chirurgii ogólnej małego dziecka
-chirurgii ogólnej młodzieżowej
a także Pracownie:
1.    Endoskopowa
2.    Urodynamiczna


W oddziale wykonywane są także wybrane zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, neurotraumatologii , urologii i chirurgii onkologicznej. W oddziale pracują  chirurdzy dziecięcy z pełnym dostępem do konsultacji innych specjalistów. W oddziale prowadzi się leczenie operacyjne także w systemie chirurgii jednego dnia.

W Pracowni Endoskopowej wykonuje się badania diagnostyczne przewodu pokarmowego z zastosowaniem techniki video, usuwa się ciała obce z przewodu pokarmowego. Badania wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Terminy badań należy uzgadniać z pielęgniarką Pracowni Endoskopowej ( patrz wyżej )

Pracownia Urodynamiczna ściśle współpracuje z Poradnią Nefrologii Dziecięcej oraz Poradnią Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej. Badania należy uzgadniać z lek. Małgorzatą Kuszą – tel.607 366 912

Lekarze Oddziału Chirurgii Dziecięcej konsultują i leczą operacyjnie wcześniaki i noworodki , które są hospitalizowane w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w naszym szpitalu głównie z  wadami wrodzonymi, urazami okołoporodowymi oraz schorzeniami chirurgicznymi i układu pokarmowego.

Na Bloku Operacyjny Oddziału Chirurgii Dziecięcej posiada własną salę operacyjną, która wyposażone są w wysokiej jakości aparaturę i narzędzia chirurgiczne, w tym do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskop HD), ortopedycznej ( stół operacyjny ortopedyczny, zestaw napędów ortopedycznych, wysokiej klasy implanty do zespoleń kości ), neurotraumatologii ( wysokiej klasy trepan pediatryczny z kraniotomem ) czy leczenia oparzeń ( zestawy dermatomów, siatkownic i dermabrazji, oraz nóż wodny Versajet )

Od blisko 45 lat , czyli od momentu powstania  oddział zajmował  się leczeniem oparzeń. W 2012 w utworzono 3-łóżkowy Pododdział Leczenia Oparzeń i podpisano umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenia ciężkich i średnich oparzeń. W tym zakresie ściśle współpracujemy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (http://www.lpr.com.pl/pl/oparzenia.html) .
Oprócz chirurgicznego  leczenia rany oparzeniowej , w rozległych oparzeniach II°a/b stosujemy alloplastyczny implant naskórkowy dzięki czemu rana ulega szybkiemu gojeniu, jest niebolesna i powoduje dobry efekt kosmetyczny.

Stosujemy też kompleksowe leczenie blizn pooparzeniowych (ubranka uciskowe, płytki  silikonowe, rehabilitacja, a w przypadku blizn -leczenie operacyjne).

W Pododdziale Intensywnej Opieki Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej leczone są dzieci z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi, z rozległymi oparzeniami, pacjenci po rozległych zabiegach operacyjnych.

W oddziale leczy się rocznie około 2000 dzieci, u których przeprowadza się ponad 1100 operacji. Dużą część pacjentów stanowią chorzy leczeni z powodu urazów i oparzeń. Wykonywane  również zabiegi naprawcze i rekonstrukcyjne z zakresu ortopedii i chirurgii ręki z wykorzystaniem najnowszych technik operacyjnych (przeszczepy ścięgien, osteotomie korekcyjne, protezy silikonowe).

W szpitalu funkcjonuje Oddział Rehabilitacji Dziecięcej, w którym prowadzi się rehabilitację i fizykoterapię dzieci w trakcie hospitalizacji i po wypisaniu do domu. Dzieci w wieku szkolnym uczęszczają na zajęcia lekcyjne w Szkole Przyszpitalnej. Dzieci młodsze pozostają pod opieką przedszkolanek i opiekunek dziecięcych. Opiekunowie mogą być obecni przy dziecku przez cały okres hospitalizacji.

Integralną częścią oddziału jest  Poradnia Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, w której leczone są dzieci nie wymagające leczenia szpitalnego, a także po wypisaniu ze szpitala. W przyszpitalnej poradni udzielamy ponad 10000 porad rocznie.