Login    
  
image
CENTRALNA STERYLIZACJA

Centralna Sterylizacja

 

Świadczy usługi na rzecz jednostek organizacyjnych naszego szpitala oraz dla odbiorców zewnętrznych na podstawie zawartych umów.

Jest jednostką usługową, której zadaniem jest przygotowanie i sterylizacja powierzonych narzędzi chirurgicznych, okulistycznych, ginekologicznych, kosmetycznych oraz drobnego sprzętu medycznego z gumy i tworzyw sztucznych, materiałów opatrunkowych oraz bielizny operacyjnej.

 

Do sterylizacji stosujemy następujące metody:

  • wysokotemperaturową (134˚C i 121˚C)-para wodna w nadciśnieniu

  • niskotemperaturową plazmą

Narzędzia po wykonaniu dezynfekcji wstępnej dostarczane są do działu sterylizacji, gdzie poddawane są procesowi mycia maszynowego w myjniach –dezynfektorach. Procesy mycia kontrolowane są za pomocą testów skuteczności mycia oraz testów dezynfekcji termicznej.

Procesy sterylizacji są monitorowane wskaźnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi. Wydruki z autoklawów i wyniki kontroli są przechowywane i archiwizowane.

 

Narzędzia przyjmujemy na podstawie pisemnego zlecenia ( załącznik do umowy), po przeprowadzonej dezynfekcji w środkach o pełnym spektrum działania i po przepłukaniu ich w wodzie demineralizowanej.

W przypadku dostarczania nowego sprzętu zleceniodawcy są zobowiązani dostarczyć wytyczne producentów, co do sposobu dekontaminacji dostarczonego sprzętu. Zleceniodawca dostarcza i odbiera materiał w zamykanym pojemniku, odrębnym dla sprzętu skażonego i sterylnego, własnym transportem.

 

Personel Centralnej Sterylizacji:

Kierownik Centralnej Sterylizacji – mgr Rafał Wielebski – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

Pracownicy:

W Centralnej Sterylizacji pracuje 13 osób, w tym 2 pielęgniarki,1 położna, oraz 10 sterylizatorek, w tym 2 osoby posiadają tytuł magistra, 2 osoby posiadają ukończony kurs kwalifikacyjny technologia dezynfekcji i sterylizacji oraz 8 osób posiada tytuł zawodowy technika sterylizacji medycznej.

 

Czas pracy Centralnej Sterylizacji:

Poniedziałek – Piątek 6.00-20.00

Sobota 07.00-14.35

Niedziela i święta Nieczynna

 

Telefony:

Kierownik – 62 5951367

Sterylizatorki – 62 5951366

  
image
Galeria