Login    
  
image
RADY DLA RODZICÓW

 
Drodzy Rodzice !
Możecie pomóc Waszemu dziecku, będąc z nim jak najczęściej i jak najdłużej. Okazując mu swoją miłość, troskę i spokój, a więc siłę do walki z chorobą.
Dobra współpraca z personelem medycznym możliwa będzie, gdy zapoznacie się  z regulaminem oddziału i ściśle przestrzegać będziecie zaleceń lekarzy i pielęgniarek. Pamiętajcie, by przy dziecku przebywała jedna osoba, a nie cała rodzina.

Pamiętajcie, że na oddziale szpitalnym nie wolno :
zakłócać spokoju, palić papierosów, przebywać w stanie nietrzeźwym, w wierzchnim okryciu, chodzić po innych salach, domagać się specjalnych względów dla swojego dziecka.

Odwracajcie uwagę dziecka od szpitalnej codzienności, nie wypytujcie o przebieg bolesnych zabiegów.
Zajmijcie je pogodną rozmową, spokojną zabawą czy lekturą.
Zwróćcie uwagę na inne dzieci. Może i one potrzebują Waszej życzliwej pomocy i uśmiechu, może czują się osamotnione.
Jeśli napotkacie trudności z realizacją prawa dziecka do Waszej opieki w szpitalu i odwiedzin zgłoście je ordynatorowi oddziału lub dyrektorowi szpitala.

Możecie skorzystać odpłatnie z łóżka hotelowego oddziału, na którym przebywa Wasze dziecko (dot. oddziałów: Chirurgia Dziecięca, Pediatria, Laryngologia).