Login    
image
Klauzla RODO

 

Klauzula informacyjna

Informujemy, że: Przetwarzanie danych osobowych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą: 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Limanowskiego 20/22 odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej

 

przez Panią/Pana jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 63-400 Ostrów Wlkp. ul.

 

Limanowskiego 20/22, tel.: 62 5951100, fax.62 7362909, adres e-mail: szpital@szpital.osw.pl.

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest mgr Maciej Hejduk, tel. 663332252 adres e-mail:

 

mhejduk@szpital.osw.pl.

 

 

2. Celem zbierania danych jest świadczenie usług medycznych dla ludności.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych ZZOZ. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wykonanie tychże zadań.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.