Login    
  
image
PRAWA TWOJEGO DZIECKA

 
Dostęp do świadczeń :
Jeśli Twoje dziecko musi pójść do szpitala możesz oczekiwać, że będzie przyjęte w oddział dziecięcy pod nadzorem lekarza pediatry.
Twoje dziecko ma prawo do:

  • uzyskania świadczenia zdrowotnego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Rodzaj, zakres, miejsce i czas uzyskania świadczenia zdrowotnego uzależnione są od stanu zdrowia Twojego dziecka.
  • uzyskania rzetelnego i sumiennego świadczenia diagnostycznego, leczniczego i rehabilitacyjnego, udzielanego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacjezawodowe zgodne z nakazami etyki
  • troskliwej i aktywnej opieki medycznej we właściwym miejscu według potrzeby klinicznej
  • leczenia w nagłej potrzebie poprzez szpitalne oddziały ostrego dyżuru

 

Ma prawo do zabawy odpoczynku i nauki dostosowanej do wieku i stanu zdrowia Twoje dziecko ma również prawo do tego, aby cały czas przebywali z nim rodzice lub opiekunowie, uwzględniając warunki i możliwości lokalowe oddziału Rodzice lub opiekunowie, możecie liczyć na aktywną współpracę z personelem oddziału.
 

Poważanie i szacunek dla Twojego dziecka
Ty i Twoje dziecko macie prawo uczestniczyć w świadomym podejmowaniu podstawowych decyzji medycznych dotyczących opieki nad zdrowiem Twojego dziecka.
Masz prawo wiedzieć, że Twoje dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami leczniczymi i badaniami, a wszelkie badania i zabiegi powinny być wykonywane w sposób jak najmniej stresowy. Masz prawo wiedzieć, że każdorazowo wyrażasz zgodę na postępowanie diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.
Podjęcie tych działań bez Twojej zgody jest możliwe tyko w razie wyższej konieczności.
Możesz oczekiwać, że ZZOZ uszanuje przynależność, godność oraz religijne i kulturowe przekonania Twojego dziecka.
 

Informacje o stanie zdrowia
Ty i Twoje dziecko macie prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia. Informacja ta powinna być przekazana w sposób zrozumiały i odpowiedni do wieku i możliwości pojmowania Twojego dziecka.
Masz prawo wglądu, za pośrednictwem lekarza leczącego Twoje dziecko, do dokumentacji medycznej. Masz prawo wiedzieć, że powinieneś być stale informowany o metodach leczenia i pielęgnacji dziecka w oddziale.